menu

Джаф! Ние сме!

С дългогоодиншият си опит от 1991 г. училището обучава с изпитани методи, които изискват дълбоки познания, търпение и любов. Обучението става съобразно с особеностите и личният характер, който е различен за всяко едно куче и е съобразено с нуждите на собственика. Основната цел на училището - VIPets.eu е най-доброто обучение на вашия любимец и подкрепа на собственика по време и след приключване на обучението, хотел и развъждане на кучета.Последните 22 години основна цел на училището е съвършенното възможно обучение на вашия любимец и подкрепата на клиента по време и след обучението.

Грижа! Опит. Любов

Осланяйки се на дългогодишния ни опит и знания и прилагайки специфични и доказани методи предлагаме на клиентите ни и една богата гама от различни програми за обучение, от които може да се даде шанс на кучето, както и на собственика му за хармонично съжителство. То предполага се е мечта, както на собственика така и на вашия наи-добър приятел.